Voorwaarden die van toepassing zijn op de door ons uitgevoerde werkzaamheden:

UAV 2012

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken in 2012, afgekort als UAV 2012, vormen een set regels die kunnen worden toegepast op overeenkomsten voor bouwprojecten en technische installatiewerken. Deze voorwaarden zijn ontwikkeld na uitgebreid overleg tussen vertegenwoordigers van de bouwindustrie en de overheid.

AVA 2023

De Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk (AVA) zijn opgesteld door Bouwend Nederland en zijn in 2023 geüpdatet naar een zakelijke en een consumenten versie. De AVA zijn bedoeld voor de aanneming van kleinere, vaak eenvoudige bouwprojecten waarbij geen specifieke directie wordt gevoerd. In vergelijking met de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken (UAV), die voornamelijk van toepassing zijn wanneer er wel een directie aanwezig is met bijbehorende gescheiden taken en verantwoordelijkheden, regelen de AVA de contractuele verhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer in dergelijke situaties.

DNR 2011

De DNR 2011 staat voor “De Nieuwe Regeling 2011” en is een Nederlandse standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten voor ontwerpen, adviseren en organiseren van bouwprojecten. De DNR 2011 wordt vaak gebruikt in de architectuur- en ingenieursbranche. Deze regeling bevat contractuele bepalingen en voorwaarden die de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en ontwerpsector regelen. De DNR 2011 is opgesteld door brancheorganisaties zoals de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) en NLingenieurs (de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus) in samenwerking met andere belanghebbenden. Het doel is om duidelijke afspraken te maken over onder meer de aard van het werk, de verantwoordelijkheden van de partijen, de betalingstermijnen en geschillenbeslechting, om zo een soepele uitvoering van bouw- en ontwerpprojecten te bevorderen.