Expert projectvoorbereiding bouw

 

Temmink Bouwprojekten is een ervaren aannemer die beschikt over vakkundige specialisten voor iedere fase van een bouwproject. Projectvoorbereiding is een belangrijke eerste fase in het proces. Al in deze fase kiezen voor een ervaren expert in projectvoorbereiding kan veel geld en zorgen besparen.

Design & construct

Bij Design & Construct is de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. Hierbij is er grote baat bij kundige partners, zodat je samen tot een goed ontwerp kunt komen.

 

De opdrachtnemer zorgt voor optimale afstemming tussen de ontwerpfase en de realisatiefase. Bij een Design & Construct contract is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren.

 

 

Projectvoorbereiding

 

De voorbereiding van een bouwproject bestaat uit een begintraject waarin bouwtechnische oplossingen worden geopperd, beoordeeld en uitgewerkt. Tevens wordt in deze fase beoordeeld of het bouwproject budgettair haalbaar is.

 

In deze voorbereidingsfase treffen we alle voorbereidingen om het resultaat te kunnen realiseren. Alle eisen waaraan het resultaat moet voldoen zijn intussen in kaart gebracht. Met een definitief ontwerp is duidelijk geworden hoe het resultaat eruit zal zien en wat er allemaal voor nodig is dit resultaat te bereiken.

Nu is het zaak om alle voorbereidingen te treffen. Bij sommige projecten kan dit snel gaan. Bij andere projecten neemt de voorbereidingsfase maanden in beslag. Bijvoorbeeld wanneer u grond moet aankopen, een ingewikkeld bestek moet maken of een aanbestedingsprocedure moet doorlopen.

 

Met name bij bouwprojecten zijn er in Nederland allerlei vergunningen nodig. De proceduretijd kan zo maar meerdere maanden zijn. Het kan zijn dat ‘belanghebbenden’ na het besluit om een vergunning te verlenen nog een bezwaar aantekenen. Het is van belang de doorlooptijd voor dit soort procedures in uw planning op te nemen. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen tijd in te ruimen voor de periode die het kost om de vergunning aan te vragen en te krijgen; zolang u maar bewust bent van alle mogelijke hobbels in de weg.

 

Temmink is uw bouwspecialist die er in de projectvoorbereiding voor zorgt dat de wensen overeenkomen met de eisen. Zodra hierin overeenstemming is gekomen kan de bouwprocedure beginnen. We komen graag bij u langs om alle wensen en mogelijkheden nader te bespreken.

Temmink | Gecertificeerd bouwspecialist | Bouwgarant
iso9001
Temmink | Gecertificeerd bouwspecialist | Bouwend Nederland
VCA
Temmink Bouwprojekten