ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) draagt zorg voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. Deze zijn met name productgericht, maar sommige normen hebben ook betrekking op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

Certificaat bekijken

VCA**

VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA** veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Certificaat bekijken
Bouwgarant | Certificering Temmink Bouwprojekten

Bouwgarant

Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. Als u een BouwGarant-aannemer inschakelt, bent u er zeker van dat u werkt met een ervaren vakman die zijn zaken op orde heeft. Kiezen voor met een BouwGarant-aannemer, dat is kiezen voor optimale zekerheid bij uw bouw-,  verbouw- of renovatieproject.

Certificaat bekijken
Bouwend Nederland | Certificering Temmink Bouwprojekten

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Wij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

Accreditatie

CO2-bewust (niveau 5)

Temmink Bouwprojekten beschikt over het hoogst mogelijke “CO2-bewust certificaat”. Meer informatie en documenten hierover zijn tevens vindbaar op de CO2 Prestatieladder van SKAO.

CO2-bewust Certificaat (niveau 5)

MVO- evaluatie

Temmink Bouwprojekten heeft in 2015 t/m 2018 meegedaan aan een MVO-evaluatie van de NS Groep en Ecovadis. Hiervoor hebben wij een score behaalt, waarvoor wij een zilveren erkenning hebben gekregen.

Website Ecovadis

Beleid CO2-, energiereductie

 

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.

CO2 bewust niveau 5 | Certificering Temmink Bouwprojekten

Directeur: Marcel Peters
Datum: 29-08-2019

Doelstellingen CO2-, energiereductie

 

Meerjarendoelstelling CO2-reductie t.o.v. het referentiejaar:

 

Scope 1 & 2:  2% per jaar m.b.t. 8% CO2-reductie, gerelateerd aan kengetal (m.b.t. km, FTEk, euro omzet), in 2021 ten opzichte van referentiejaar 2017.

 

Scope 3: 2% CO2-reductie m.b.t. (kalkzand)steen/beton/dakbedekking (m.b.t. categorie aangekochte goederen/diensten), gerelateerd aan euro inkoopomzet, per jaar vanaf ‘14 t/m ‘19 t.o.v. het referentiejaar ‘13.

 

Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie m.b.t. bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer, projecten waar mogelijk.

 

Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een communicatieplan.

Via https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!