ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) draagt zorg voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. Deze zijn met name productgericht, maar sommige normen hebben ook betrekking op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

VCA**

VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA** veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Dit in relatie met opdrachtgevers, belanghebbenden, leveranciers, onderaannemers.

Duurzaam hout

Onze organisatie kan bij een project voor onze opdrachtgever duurzaam hout toepassen conform een certificatiesysteem met Chain of Custody (CoC)-certificaat. Om producten uit een gecertificeerd bos gescheiden te houden van niet-gecertificeerde producten moeten daarna alle schakels in de handelsketen gecertificeerd zijn. Dit heet Chain of Custody certificering (CoC). Voor verantwoord beheerde bossen en het in stand houden van de wereldwijde bossen. Een directieverklaring van onze organisatie is beschikbaar op aanvraag.

Bouwgarant

Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. Als u een BouwGarant-aannemer inschakelt, bent u er zeker van dat u werkt met een ervaren vakman die zijn zaken op orde heeft. Kiezen voor met een BouwGarant-aannemer, dat is kiezen voor optimale zekerheid bij uw bouw-,  verbouw- of renovatieproject.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Wij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra.

Beleid Kwaliteit Arbo Milieu (KAM)

Onze organisatie heeft een systeem kwaliteit arbo milieu (KAM) als hulpmiddel. In het kader van het KAM-beleid gaat onze organisatie voor een gezonde, veilige en betaalbare woning- en utiliteitsbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. Het beleid KAM van onze organisatie is beschikbaar op aanvraag.

Onze organisatie kan een bijdrage leveren aan de milieuzorg van het project, én kan hiermee ook een bijdrage leveren aan de milieuzorg in relatie tot de organisatie van de opdrachtgever.

MVO- evaluatie

Temmink Bouwprojekten heeft een aantal keren meegedaan aan een MVO-evaluatie van de NS Groep en Ecovadis. Hiervoor hebben wij een score behaalt, waarvoor wij een zilveren erkenning hebben gekregen.